CAMPAIGN ANALYTICS

Phân tích chiến dịch

Chọn đúng thông điệp, KPIs trước chiến dịch, đo lường liên tục để tối ưu hoá hiệu quả các hoạt động trong chiến dịch; đề xuất cải thiện cho các chiến dịch tiếp theo & theo dõi sắc thái thảo luận để ngăn chặn phản ứng tiêu cực trên MXH.

            Đặt tư vấn cùng YouNet Media

 • Đánh giá hiệu ứng truyền thông & hiệu quả tác động tới người dùng mạng xã hội (Brand Love, Brand Awareness).
 • Xác định yếu tố tạo nên thành công cho chiến dịch & các Key Metrics đo lường thành công đó.
 • Dữ liệu từ Nền tảng Social Listening số 1 Việt Nam - SocialHeat.

YNM Ranking

Tài nguyên

Social Suite

VỀ YOUNET MEDIA

TUYỂN DỤNG

HỢP TÁC

Liên hệ

Giải pháp

CAMPAIGN ANALYTICS

Phân tích chiến dịch

Chọn đúng thông điệp, KPIs trước chiến dịch; đo lường liên tục để tối ưu hoá hiệu quả các hoạt động trong chiến dịch; đề xuất cải thiện cho các chiến dịch tiếp theo & theo dõi sắc thái thảo luận để ngăn chặn phản ứng tiêu cực trên MXH.
 • Đánh giá hiệu ứng truyền thông & hiệu quả tác động tới người dùng mạng xã hội (Brand Love, Brand Awareness).
 • Xác định yếu tố tạo nên thành công cho chiến dịch & các Key Metrics đo lường thành công đó.
 • Dữ liệu từ Nền tảng Social Listening số 1 Việt Nam - SocialHeat.

            Đặt tư vấn cùng YouNet Media

ĐƯỢC TÍN NHIỆM CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU
Thiết lập KPIs, đo lường & đánh giá hiệu quả truyền thông của chiến dịch truyền thông tác động đến khách hàng mục tiêu, so sánh với đối thủ cạnh tranh Trước - Trong - Sau chiến dịch.

TẠI SAO CẦN PHÂN TÍCH CHIẾN DỊCH (CAMPAIGN ANALYTICS)?

Cơ sở để thiết lập KPIs & tối ưu chiến dịch hiệu quả

Trải nghiệm miễn phí

Tìm hiểu thêm

Chọn đúng thông điệp & đúng KPI

Trước khi triển khai chiến dịch

 • Cơ sở nào để xây dựng & điều chỉnh ý tưởng, thông điệp truyền thông?
 • Thương hiệu đang được nhận thức, phản hồi như thế nào?
 • Xác định insights (quan tâm, thích thú, yêu ghét,...) của ngành hàng?
 • Làm sao thiết lập bộ KPIs phù hợp cho chiến dịch?
 • Đo lường hiệu quả hoạt động của thương hiệu tại thời điểm hiện tại?
 • Dựa vào loại campaign định triển khai, so sánh hiệu suất này với đối thủ?

Sử dụng hiệu quả CHI PHÍ & đảm bảo hiệu quả

Thông qua đo lường trong thời gian chiến dịch đang diễn ra

 • Chiến dịch (thông điệp, kênh truyền thông, hoạt động) đang được phản hồi, tương tác như thế nào?
 • Dựa trên bộ KPI đã thiết lập, chiến dịch có đang đạt được mục tiêu KPI đặt ra.
 • Thương hiệu nên điều chỉnh về thông điệp, kênh truyền thông, hoạt động để đạt được KPI & tối ưu hoá hiệu quả truyền thông ?
Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm

Đo lường hiệu quả sau khi kết thúc chiến dịch

Để tối ưu cho các chiến dịch tiếp theo

 • Chiến dịch có đạt được mục tiêu truyền thông & KPIs đặt ra?
 • Điều gì đạt được, chưa đạt được của chiến dịch.
 • So sánh hiệu quả chiến dịch với các chiến dịch của đối thủ và các chiến dịch tương tự diễn ra trong cùng thời điểm?
 • Các đề xuất cải thiện để tối ưu cho các hoạt động truyền thông tiếp theo của thương hiệu ?

Trải nghiệm miễn phí

Tìm hiểu thêm

Chọn đúng thông điệp & đúng KPI

Trước khi triển khai chiến dịch

 • Cơ sở nào để xây dựng & điều chỉnh ý tưởng, thông điệp truyền thông?
 • Thương hiệu đang được nhận thức, phản hồi như thế nào?
 • Xác định insights (quan tâm, thích thú, yêu ghét,...) của ngành hàng?
 • Làm sao thiết lập bộ KPIs phù hợp cho chiến dịch?
 • Đo lường hiệu quả hoạt động của thương hiệu tại thời điểm hiện tại?
 • Dựa vào loại campaign định triển khai, so sánh hiệu suất này với đối thủ?

Sử dụng hiệu quả CHI PHÍ & đảm bảo hiệu quả

Thông qua đo lường trong thời gian chiến dịch đang diễn ra

 • Chiến dịch (thông điệp, kênh truyền thông, hoạt động) đang được phản hồi, tương tác như thế nào?
 • Dựa trên bộ KPI đã thiết lập, chiến dịch có đang đạt được mục tiêu KPI đặt ra.
 • Thương hiệu nên điều chỉnh về thông điệp, kênh truyền thông, hoạt động để đạt được KPI & tối ưu hoá hiệu quả truyền thông ?
Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm

Đo lường hiệu quả sau khi kết thúc chiến dịch

Để tối ưu cho các chiến dịch tiếp theo

 • Chiến dịch có đạt được mục tiêu truyền thông & KPIs đặt ra?
 • Điều gì đạt được, chưa đạt được của chiến dịch.
 • So sánh hiệu quả chiến dịch với các chiến dịch của đối thủ và các chiến dịch tương tự diễn ra trong cùng thời điểm?
 • Các đề xuất cải thiện để tối ưu cho các hoạt động truyền thông tiếp theo của thương hiệu ?

VỀ BÁO CÁO CAMPAIGN ANALYTICS

Báo cáo Phân tích chiến dịch bao gồm:

Báo cáo được thiết kế với tần suất hàng tháng, hàng quý, hàng năm phù hợp theo mục tiêu truyền thông.

            Đặt tư vấn cùng YouNet Media

Trước Chiến Dịch
 • Understanding Analytics: Phân tích tình hình hiện tại của thương hiệu.
 • Understanding Competitor: Phân tích thương hiệu đối thủ & ngành hàng.
 • Market Insight: Xác định insight của ngành hàng.
 • Category Benchmark: Đề xuất thước đo của ngành hàng để đề xuất KPI phù hợp.
Trong Chiến Dịch
 • KPI Comparison & Category benchmark: So sánh hiệu quả chiến dịch với KPI.
 • Tính viral của campaign: Yếu tố lan tỏa của chiến dịch.
 • Campaign contribution to brands discuss: Tỉ lệ thảo luận về thương hiệu được tạo ra từ chiến dịch.
 • Audience's attitude towards the campaign: Chiến dịch đang được phản hồi như thế nào?
Sau Chiến Dịch
 • KPI Comparison & Category benchmark: So sánh hiệu quả chiến dịch với KPI.
 • Campaign Performance: Phân tích hiệu quả chiến dịch theo bộ chỉ số dành cho từng mục tiêu chiến dịch.
 • Key learning: Bài học để tối ưu hiệu quả cho những hoạt động trong tương lai.
 • Category benchmark: So sánh hiệu quả chiến dịch với benchmark trong ngành hàng hoặc cùng loại chiến dịch đang triển khai.

Dịch vụ phân tích dữ liệu MXH chuyên sâu nhất Việt Nam

            Đặt tư vấn cùng YouNet Media

Nền tảng thống kê, đo lường & đánh giá Influencer với dữ liệu lớn nhất Việt Nam.
Nền tảng Social Listening số 1 tại Việt Nam - thu thập & thống kê dữ liệu mạng xã hội theo thời gian thực dựa trên công nghệ Big Data & AI.
Nền tảng đo lường xu hướng Mạng xã hội đầu tiên tại Việt Nam.

Bộ Social Suite ứng dụng AI & Big Data

YouNet Media sở hữu độc quyền bộ Social Suite với nền tảng công nghệ hiện đại, phục vụ cho nhiều nhu cầu theo dõi & đo lường khác nhau của thương hiệu.
Phân tích về nhóm người dùng cụ thể, khám phá chân dung: mối quan tâm/lo lắng/ sở thích, các điểm chạm,... 
Phân tích người dùng
Phân tích hiệu quả với các chỉ số đo lường khoa học, giúp lựa chọn Influencer phù hợp & giảm lãng phí ngân sách.
Phân tích influencer
Giúp nắm bắt những chủ đề sắp và đang "nóng" liên quan đến ngành hàng/kết hợp đánh giá từ đội ngũ phân tích kinh nghiệm.
Phân tích xu hướng
Thúc đẩy tăng trưởng các nhãn hàng trên thương mại điện tử giúp các nhãn hàng Lập kế hoạch - Theo dõi - Cải thiện vận hành.
Phân tích Thương mại điện tử
Phát hiện & ngăn chặn kịp thời nguy cơ các thảo luận tiêu cực có khả năng trở thành khủng hoảng truyền thông.
Cảnh báo tin tiêu cực
Cung cấp bức tranh toàn cảnh về ngành hàng, thương hiệu, giúp thương hiệu có cơ sở lên kế hoạch truyền thông hiệu quả.
Phân tích ngành hàng
Phân tích & đánh giá các hoạt động của thương hiệu & đối thủ, từ đó điều chỉnh - tối ưu hoá  các hoạt động truyền thông.
Phân tích Sức khỏe thương hiệu
Theo dõi, phân tích, đánh giá hiệu quả chiến dịch truyền thông nhằm tối ưu hiệu quả & đối sánh với các chiến dịch khác.
Phân tích chiến dịch
Các báo cáo phân tích chuyên sâu của Younet Media giúp thương hiệu nâng cao hiệu quả truyền thông và Tạo ra tác động kinh doanh lớn hơn.
Chúng tôi cung cấp Nền tảng và Dịch vụ giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định truyền thông và kinh doanh hiệu quả thông qua công nghệ dữ liệu và chuyên môn phân tích.

Nền tảng công nghệ & Dịch vụ phân tích

GIẢI PHÁP TỪ YOUNET MEDIA

            Đặt tư vấn cùng YouNet Media

WHY YOUNET MEDIA

Bắt kịp xu hướng, tăng trưởng lợi nhuận

Phân tích - Lập kế hoạch - Theo dõi - Đo lường cho các hoạt động Marketing cùng YouNet Media.
LIÊN HỆ
Nhận tư vấn miễn phí
Công ty thành viên thuộc YouNet Group - Công ty tiên phong, dẫn đầu về nền tảng và dịch vụ phân tích dữ liệu Mạng Xã Hội & Thương Mại Điện Tử.
 • Thương hiệu có hiệu suất hoạt động tốt trên mạng xã hội? 
 • Hoạt động nào hay nội dung gì thương hiệu nên triển khai?
 • Xác định rõ vấn đề, bối cảnh thương hiệu đang gặp phải & các nhu cầu nghiên cứu.
 • Tư vấn giải pháp Social Listening tuỳ chỉnh, phù hợp với mục tiêu truyền thông & kinh doanh.
 • Thực hiện demo thực tế và cung cấp dữ liệu dựa trên các báo cáo có sẵn (nếu có).

SOCIAL LISTENING

GIẢI PHÁP CHO NGÀNH

Theo dõi, phân tích, đánh giá hiệu quả chiến dịch truyền thông trên MXH.

Phân tích Chiến dịch

Chọn đúng Influencer giúp tối ưu ngân sách & hiệu quả.

Phân tích Influencer

Khám phá chân dung, các mối quan tâm, điểm chạm của người dùng trên MXH.

Phân tích Người dùng

Cung cấp giải pháp theo dõi và phân tích dữ liệu TMĐT.

Phân tích Thương mại Điện tử

Cung cấp bức tranh toàn cảnh về ngành hàng, thương hiệu.

Phân tích Ngành hàng

Phân tích và đánh giá các hoạt động của thương hiệu và đối thủ.

Phân tích Sức khỏe Thương hiệu

Bất động sản

Cung cấp bức tranh toàn cảnh về ngành hàng, thương hiệu.

Bệnh viện - Phòng khám

Cung cấp bức tranh toàn cảnh về ngành hàng, thương hiệu
Phát hiện & ngăn chặn kịp thời nguy cơ các thảo luận tiêu cực.

Cảnh báo tin tiêu cực

ECOMMERCE INTELLIGENCE

NỀN TẢNG YOUNET MEDIA

Nền tảng đo lường xu hướng Mạng xã hội đầu tiên tại
Việt Nam.

Xem bảng giá

Tìm hiểu thêm
Thu thập và thống kê dữ liệu  Mạng xã hội theo thời gian thực  bằng Big Data & AI.

Xem bảng giá

Tìm hiểu thêm
Nền tảng thống kê, đo lường & đánh giá Influencer với dữ liệu lớn nhất Việt Nam.

Xem bảng giá

Tìm hiểu thêm

Dành cho Agency

Hỗ trợ cung cấp dữ liệu nhanh và chính xác cho các phóng viên & báo chí.

Dành cho Báo chí, Truyền thông

Hỗ trợ cung cấp dữ liệu nhanh và chính xác cho các phóng viên & báo chí.

Liên hệ

SOCIAL LISTENING
GIẢI PHÁP CHO NGÀNH
Bất động sản
Cung cấp bức tranh toàn cảnh về ngành hàng, thương hiệu.
Bệnh viện - Phòng khám
Cung cấp bức tranh toàn cảnh về ngành hàng, thương hiệu
SOCIAL LISTENING
Giải pháp

Dành cho Báo chí, Truyền thông

Hỗ trợ cung cấp dữ liệu nhanh và chính xác cho các phóng viên & báo chí.

Dành cho Agency

Nhiều lợi ích được thiết kế riêng cho các Agency khi sử dụng dịch vụ của YouNet Media.
Hợp tác