window.lintrk('track', { conversion_id: 4488564 });

Được tín nhiệm bởi

TẠI SAO CẦN PHÂN TÍCH CHIẾN DỊCH (CAMPAIGN ANALYTICS)?

Thumb

Chọn đúng thông điệp & đúng KPI

trước khi triển khai chiến dịch

 • Cơ sở nào để xây dựng & điều chỉnh ý tưởng, thông điệp truyền thông?
 • Thương hiệu đang được nhận thức, phản hồi như thế nào?
 • Xác định insights (quan tâm, thích thú, yêu ghét,...) của ngành hàng?
 • Làm sao thiết lập bộ KPIs phù hợp cho chiến dịch?
 • Đo lường hiệu quả hoạt động của thương hiệu tại thời điểm hiện tại đang như thế nào?
 • Dựa vào loại campaign định triển khai, so sánh hiệu suất này với đối thủ trong cùng ngành?
Thumb

Sử dụng hiệu quả CHI PHÍ & đảm bảo hiệu quả

thông qua đo lường trong thời gian chiến dịch đang diễn ra

 • Chiến dịch (thông điệp, kênh truyền thông, hoạt động) đang được phản hồi, tương tác như thế nào?
 • Dựa trên bộ KPI đã thiết lập, chiến dịch có đang đạt được mục tiêu KPI đặt ra
 • Thương hiệu nên điều chỉnh về thông điệp, kênh truyền thông, hoạt động để đạt được KPI & tối ưu hoá hiệu quả truyền thông ?
Thumb

Đo lường hiệu quả sau khi kết thúc chiến dịch

để tối ưu cho các chiến dịch tiếp theo

 • Chiến dịch có đạt được mục tiêu truyền thông & KPIs đặt ra?
 • Điều gì đạt được, chưa đạt được của chiến dịch
 • So sánh hiệu quả chiến dịch với các chiến dịch của đối thủ và các chiến dịch tương tự diễn ra trong cùng thời điểm?
 • Các đề xuất cải thiện để tối ưu cho các hoạt động truyền thông tiếp theo của thương hiệu ?
Shape

BÁO CÁO ĐẦY ĐỦ BAO GỒM:

Được thiết kế phù hợp cho từng loại, mục tiêu & cho mỗi giai đoạn của chiến dịch

Trước chiến dịch

 • Understanding Analytics: Phân tích tình hình hiện tại của thương hiệu
 • Understanding Competitor: Phân tích thương hiệu đối thủ & ngành hàng
 • Market Insight: Xác định insight của ngành hàng
 • Category Benchmark: Đề xuất thước đo của ngành hàng để đề xuất KPI phù hợp

Trong chiến dịch

 • KPI Comparison & Category benchmark: So sánh hiệu quả chiến dịch với KP
 • Tính viral của campaign: Yếu tố lan tỏa của chiến dịch
 • Campaign contribution to brands discuss: Tỉ lệ thảo luận về thương hiệu được tạo ra từ chiến dịch
 • Audience's attitude towards the campaign: Chiến dịch đang được phản hồi như thế nào?

Sau chiến dịch

 • KPI Comparison & Category benchmark: So sánh hiệu quả chiến dịch với KPI
 • Campaign Performance: Phân tích hiệu quả chiến dịch theo bộ chỉ số dành cho từng mục tiêu chiến dịch
 • Key learning: Bài học để tối ưu hiệu quả cho những hoạt động trong tương lai
 • Category benchmark: So sánh hiệu quả chiến dịch với benchmark trong ngành hàng hoặc cùng loại chiến dịch đang triển khai

TẠI SAO LỰA CHỌN YOUNET MEDIA?

Thu thập thảo luận bằng SocialHeat – Nền tảng social listening Số 1  tại Việt Nam

Dữ liệu ngành hàng đa dạng & dữ liệu cập nhật theo thời gian thực

Đội ngũ phân tích dữ liệu & tư vấn giàu kinh nghiệm, bám sát mục tiêu truyền thông

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI ĐỂ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ: