window.lintrk('track', { conversion_id: 4488564 });

Campaign overview

Bệnh viện quốc tế Mỹ (AIH) với mục tiêu gia tăng nhận biết về khoa phụ sản với chất lượng quốc tế, trong nhu cầu tìm kiếm và phối hợp với những người nổi tiếng đã và đang mang thai có ảnh hưởng thực sự trên mạng xã hội đã làm việc cùng SocialLift và YouNet. Mục tiêu của danh sách tìm kiếm:

  • Khu vực sinh sống ở TPHCM
  • Không phải celebs
  • Có người theo dõi CHẤT LƯỢNG (từ 70% active users trở lên)
  • Đang mang thai hoặc đã làm mẹ dưới 40 tuổi.
  • Có người theo dõi phù hợp đối tượng mục tiêu (40% sống ở TPHCM, 50% từ 25 tuổi và 70% là nữ)

Xác định đây là một đề bài khó trong bối cảnh rất nhiều HOT MOMS ở Social Media Việt Nam có chỉ số Active Users rất thấp (bao gồm cả một số Celebs), YouNet và AIH đã phối hợp cùng nhau trên nhiều điều kiện lọc, tối ưu hóa dữ liệu từ SocialLift để bảo đảm AIH sở hữu một danh sách người ảnh hưởng có danh tiếng và điều kiện hợp tác phù hợp nhất.

Campaign results

50
Qualified Influencers Accepted
2M+
Campaign mentions Created
350+
Unique target audience got influenced