window.lintrk('track', { conversion_id: 4488564 });

Project Overview

Trong một sự kiện liên quan đến tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho nhân viên văn phòng thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, VietnamWorks cần tìm kiếm một danh sách người ảnh hưởng phù hợp để hợp tác truyền thông:

Project Results

Trong một sự kiện liên quan đến tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho nhân viên văn phòng thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, VietnamWorks cần tìm kiếm một danh sách người ảnh hưởng phù hợp để hợp tác truyền thông:

  • Người ảnh hưởng đang đi làm trong môi trường chuyên nghiệp và có chức vụ cao từ senior, manager trở lên trong các doanh nghiệp lớn.
  • Người ảnh hưởng không phải là chủ doanh nghiệp.
  • Người ảnh hưởng có sức khỏe thương hiệu tốt, không scandal, không negative.
  • Người ảnh hưởng có từ 30k followers trở lên, trong đó followers phải đạt từ 50% đúng TA là người đang đi làm.
  • Người ảnh hưởng có chủ đề ảnh hưởng phù hợp với nghề nghiệp, tư vấn, định hướng, business…
50
Accepted Influencers
500
Business-Related Profiles Reviewed