window.lintrk('track', { conversion_id: 4488564 });
Thumb

VỀ YOUNET MEDIA

YouNet Media - một thành viên của YouNet Group - là công ty hàng đầu cung cấp giải pháp phân tích dữ liệu mạng xã hội (Social Media Analytics) tại Việt Nam. Lấy công nghệ làm cốt lõi, kết hợp với năng lực chuyên môn cao trong nghiên cứu & phân tích cùng với dịch vụ tư vấn chuyên sâu theo mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, chúng tôi tự hào là đối tác tin cậy của hơn 500 thương hiệu hàng đầu Việt Nam và Quốc Tế.

  • Thành viên YouNet Group

  • Cung cấp giải pháp Social Media Analytics

Xem thêm

SỨ MỆNH

Hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra các quyết định tiếp thị số hiệu quả bằng công nghệ dữ liệu.

  • Hỗ trợ cho Marketing & Branding

  • Dữ liệu khách quan

Xem thêm

TẦM NHÌN

Trở thành công ty dẫn đầu khu vực giúp cải thiện các hoạt động tiếp thị & bán hàng của doanh nghiệp dựa vào dữ liệu.

  • Tiên phong

  • Dẫn đầu

Xem thêm
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Ở YouNet Media, 6 giá trị cốt lõi định hướng cho mọi hoạt động:

BAN GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ANH HÒA

CEO/Co-Founder

MAI CẨM LINH

Business Development Director